+36 20 9243 130

Szervíz szolgáltatás

Szervizben történő javítás esetén a terméknek a szervizbe történő beszállítása illetve elszállítása a Megrendelőt terheli, azonban külön díj esetében lehetőség van a szállítás megrendelésére.
A termék(ek) javítása a bevizsgálással kezdődik. A bevizsgálás az átvételkor a Megrendelő által megadott hibaleírás alapján történik. Az általunk feltárt hibajelenség alapján árkalkulációt készítünk. Amennyiben a javítás végösszege meghaladja az elsődlegesen megadott "javítás várható költségét", abban az esetben a Megrendelőt értesítjük még javítás előtt (telefonon vagy írásban) a magasabb javítási költségről. Ilyen esetben a megrendelőtől írásos jóváhagyást kérünk.  A Megrendelő által jóváhagyott árkalkuláció alapján elvégezzük a szolgáltatást.
Amennyiben a javítás során további előre nem látható költség merül fel, azt minden esetben jelezzük a Megrendelő részére.
Ha a Megrendelő az általunk adott árkalkuláció alapján nem tart igényt a szolgáltatásunkra, akkor az érvényben levő "Szolgáltatási árjegyzék"- ben. megfelelő, un. "Bevizsgálási díj"-at kell megtérítenie.
Amennyiben a javítás ideje elhúzódik (pl. alkatrészhiány miatt), erről a Megrendelőt telefonon tájékoztatjuk. Ha a Megrendelő ezen ok miatt nem tart igényt szolgáltatásunkra, akkor az érvényben levő "Szolgáltatási árjegyzék"-ben.  megfelelő, un. "Hibafeltárási díj"-t kell megtérítenie.
A javítás befejezéséről telefonon, illetve elektronikus úton értesítjük a Megrendelőt. Amennyiben Megrendelő az értesítést követő 10. napig a terméket nem szállítja el üzletünkből, un. „Tárolási díj” -t számítunk fel, melynek mértéke az érvényben levő Szolgáltatási árjegyzékünkben rögzített. A kiértesítés napjától számított 3 hónap után a Szolgáltató jogosult a terméket értékesíteni, majd az értékesítést követően Megrendelővel elszámolni.
A terméket kiadni a Megrendelő részére csak a Szerviz átvételi elismervény bemutatása esetén áll módunkban. Az elismervény hiányában a terméket csak a Megrendelő nevére szóló eredeti számla vagy bizonylat alapján adjuk ki.
Szolgáltatás teljesítéséről illetve az 4-es és 5-ös pontban leírt nem teljesítésről is munkalap illetve a munkalap alapján számla készül. A kiállított számlát a Megrendelő készpénzben illetve megegyezés alapján átutalással köteles kiegyenlíteni.
A fizetés teljesítéséig Szolgáltató jogosult a termék visszatartására.
Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
A fent leírt elismervények - Megrendelő és Szolgáltató általi - aláírásával mindkét fél változtatás nélkül elismeri a SZERVIZ VÁLLALÁSI szabályzatában leírtakat és ezáltal létrejön a szolgáltatói jogviszony.
Szolgáltató jelen szabályzatot az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó 249/2004. (VIII. 27.) Kormány. Rendelet alapján alakította ki.